SPAs y Balnearios, ¿invención moderna o tradición milenaria?